Strömstad

Kosterbo fick pris av kungen

Göran Larsson från Koster fick i dag ta emot Världsnaturfondens Jihdepris på 50 000 kronor för sitt arbete att stötta bildandet av Kosterhavets marina nationalpark.

Göran Larsson fick priset av kung Carl XVI Gustaf vid en ceremoni under WWF:s höstmöte på Ulriksdals slott utanför Stockholm.

Juryns motivering:

"Göran Larsson belönas för att genom oförtrutet och långsiktigt arbete, på demokratisk grund, varit en av garanterna för att säkra konstruktiv dialog mellan naturvårdens företrädare och lokalbefolkning vid tillkomsten av Sveriges första marina nationalpark".

– Han och andra Kosterbor såg tidigt möjligheterna av naturvård som motor i den lokala utvecklingen inom Kosterhavet och betydelsen av lokal delaktighet i förvaltning och skötsel av nationalparken, säger Världsnaturfondens generalsekreterare Lasse Gustavsson i ett pressmeddelande.

Göran Larsson är ordförande i Kosternämnden och bosatt på Sydkoster.