Försäkringskassan får JO-kritik

Det tog alldeles för lång tid för Försäkringskassan att fatta beslut om fortsatt sjukersättning för en man från Värmland. Nu får kassan kritik från Justitieombudsmannen, JO.

Det tog nästan ett halvår för Försäkringskassan att fatta beslutet, och när mannen sedan begärde omprövning tog det tre månader att fatta det nya beslutet.

JO understryker vikten av att man försöker undvika uppehåll i utbetalningarna, och påpekar att det bör ta max sex veckor för omprövningsärenden.