Västernorrland

Våld vanligt bland funktionshindrade

Det är vanligt att det förekommer hot och våld inom verksamheter som riktar sig till barn och vuxna med funktionsnedsättningar i Västernorrland.

Det visar en kartläggning som länsstyrelsen har gjort.

Vanligast när det uppstår hotfulla eller våldsamma situationer är det mellan mellan brukaren och personalen. Där har över 40 procent av verksamheterna svarat att det förekommer.

Våld och hot mellan brukarna förekommer i 20 procent av verksamheterna som framför allt är boenden med särskild service för funktonshindrade. I nästan var femte verksamhet har man uppgett att det förekommer allvarliga självskadebeteenden eller andra allvarliga risker för de boende.

Den här kartlägningen är en del i den undersökning som Socialstyrelsen gör, sedan det kommit ut att det används olagligt tvång och frihetsbegränsningar i en del beteendeterapeutiska metoder som används i såna här verksamheter i Sverige. Det kan handla om sk holding eller nedläggning. Enligt lagem LSS och socialtjästen får inget sådant förekomma om det inte handlar om tvångsvård och då gäller särskilda lagar.