Dädesjö

Inget fel av kommunen när kvinna avled

För drygt ett år sedan stängdes trygghetslarmet av när en telefonräkning inte betalades. En kvinna avled och de anhöriga anmälde kommunen, som ansvarade för att betala hennes räkningar, till justitieombudsmannen (JO). Men JO riktar nu ingen kritik mot Växjö kommun.

Det började med att en 75-årig kvinna boende i Dädesjö norr om Växjö fick trygghetslarm efter en vistelse på Växjö lasarett. En vecka efter hon kommit hem avled kvinnan och då visade det sig att trygghetslarmet inte fungerade. Det var avstängt eftersom telefonräkningen inte var betald. Och eftersom kommunen hade ansvar för att betala kvinnans räkningar anmälde hennes anhöriga kommunen till JO. De tyckte att det fanns brister i kommunens rutiner för hur man kontrollerar att trygghetslarmet fungerade.

Kommunen medger att man lovat sköta kvinnans betalning av räkningar, men man visste inte att den här obetalda räkningen skulle kunna leda till att telefonen - och därmed trygghetslarmet - stängdes av.

Det här räcker för att JO inte ska rikta någon kritik mot kommunens agerande. Kommunen har inte brustit i sina skyldigheter gentemot kvinnan, konstaterar JO

Växjö kommun har infört en automatisk kontroll av trygghetslarmen via SOS. Det är utbyggt i Växjö tätort och flera intilliggande orter, dock var det inte utbyggt när detta hände.

Håkan Erlandsson
hakan.erlandsson@sr.se