Simrishamn

Fiskare accepterar gasplaner

Österlens Havsfiskeförening ställer sig positiv till det avtal som Sveriges Fiskares Riksförbund slutit med bolaget Nord Stream. Företaget som planerar ett gasledningsbygge på Östersjöns botten.

– Vi kan inte tro att tusen fiskare kan stoppa en gasledning som kostar miljarder, säger Olle Viberg, ordförande i Österlens Havsfiskeförening. 

Han säger att det bästa hade varit om ledningen inte byggts alls, då den kommer att ligga där länge och begränsa fisket, men menar att man nu får acceptera att fiskarna inte kan stoppa planerna. 

De som kommer att beröras mest är de som fiskar i närheten av Bornholm. 

Avtalet med Nord Stream innebär bland annat en ersättning på drygt 300 000 till varje berörd fiskare för inköp av ny trålutrustning som kan gå över ledningen. 

Olle Viberg säger att han fått höra att överenskommelsen skulle innebära att Nord Stream köpt fiskarna. Så är det inte, understryker han: 

– Men vi inser att när vi inte kan hindra det, kan vi lika gärna åka med tåget så att några kan få pengar av Nord Stream för att köpa ny trålutrustning. 

Linda Evereus
linda.evereus@sr.se