bollnäs

Politiker dömer ut sparkrav

Nästa år måste förskolor och skolor i Bollnäs kommun vara med och spara 50 miljoner. Men konsekvenserna blir så stora att politikerna i barn- och utbildningsnämnden inte går med på kravet.

- Ska vi spara pengar på de nivåerna måste vi lägga upp det på flera år om det ska bli praktiskt genomförbart, säger Jan Lahenkorva.

Han tror att det går att spara 35 miljoner nästa år men det blir tufft.

Tjänstemännen i förvaltningen har gett politikerna i nämnden flera förslag till besparingar. Bland annat handlar det om att minska lärartätheten från 8,4 lärare till 7,1 lärare per hundra elever.

Men det är något som politikerna i barn- och utbildningsnämnden inte tänker acceptera, säger ordförande Jan Lahenkorva.

- De yttersta konsekvenserna är att vi kommer att få så lite lärare att fler skolor kan hotas på grund av att vi inte kan fylla dem med lärare helt enkelt.

Hur många skolor handlar det om då?

- Det kan vara ett par-tre skolor till.

Men om sparkravet fortfarande står kvar. Om kommunfullmäktige säger att ni faktiskt får spara så här mycket pengar. Hur gör ni då?

- Det vet jag inte. Vi har gjort bedömningen att vi kan inte 2010 gå ner på de nivåerna som sparkraven ligger på. Vi kan alltså inte gå ner på en lärartäthet som är så låg för då äventyrar vi kvaliteten i undervisningen, säger Jan Lahenkorva.

Agneta Sundberg
agneta.sundberg@sr.se