Kungsbacka

Tjolöholms skuld avskrivs

Tjolöholms slott räddas av oppositionen i Kungsbacka.

Som en viktig del i budgetförhandlingarna fick Socialdemokraterna majoriteten i kommunen att gå med på att skriva av stiftelsens 5,5 miljoner kronor i lån till kommunen.

– För det första beror det på att stiftelsen alltid haft en ansträngd ekonomisk situation och för att vi ska behålla Tjolöholm och det ska utvecklas så tycker jag det är självklart att man avskriver de här lånen, säger Maj-Britt Rane Andersson som är socialdemokratisk ledamot i Kungsbackas kommunstyrelse.

Så sent som i våras var moderaterna mycket tveksamma till att kommunen skulle gå in och stödja Tjolöholm med ett driftsbidrag på mellan sju och tio miljoner. Men trots det gick de med på socialdemokraternas budgetkrav på att skriva av Tjolöholms skulder till kommunen, som är värda 5,5 miljoner kronor.

– Vi hade detta som förslag, men de insåg att det inte var någon idé att motsätta sig detta. De vet hur Kungsbackas invånare tycker om Tjolöholm, vi är stola över det.

Hur motiverar man kommuninvånarna att satsa 7-10 miljoner på driftbidrag plus att man skriver av 5,5 miljoner i det ekonomiska läget som kommunen råder i just nu?

– Jag brukar säga att bara för att ekonomin är dålig och det är katastrof så kan man inte lägga sig ner och dö, då gäller det verkligen att satsa. Jag tror att om man satsar så är det gynnsamt turistiskt och det kan ge arbetstillfällen. Jag är inte rädd för att kommuninvånarna inte ska tycka att det är bra, säger Maj-Britt Rane Andersson.

Beslut om att skriva av Tjolöholms skulder tas i kommunstyrelsen den 20 oktober.