Borås

Fler behöver socialbidrag i Borås

De dåliga tiderna fortsätter att ställa till ekonomiska bekymmer för många. Under årets nio första månader har socialkontoret i Borås betalat ut 22 miljoner kronor mer än vad man räknat med.

Totalt för hela året räknar man nu med att betala ut 95 miljoner i ekonomiskt bistånd till boråsare, vilket i så fall blir nästan 50 procent mer än man räknade med för ett år sedan.

Framför allt är det ungdomar som drabbats av arbetslösheten. Hälften av de som får ekonomiskt bistånd är under 30 år.