Sundsvall

Lågt betyg för handikappomsorg

Sundsvalls kommun klarar sig sämst när det gäller kvalitéten i Stöd och service till vissa funktionshindrade. Det i en undersökning som gjorts av det kommunala nätverket Måttbandet. I jämförelseprojektet ingick åtta norrlandskommuner. Sollefteå var också med i undersökningen och hamnade bättre till än Sundsvall.