Villaägare får skjuta vildsvin

En villaägare som har problem med vildsvin får själv lov att skjuta vildsvinet på sin tomt, även om han inte har jakträtten. Vi har tidigare berättat att många villaägare i Degerfors har problem med att vildsvinen orsakar skador i trädgårdarna.

Den skada som vildsvinen ställer till med kan man inte få någon ersättning för, men i stället får man själv se till att de vildsvin som ställer till problem försvinner om man vill.

Det behövs ingen jakträtt för att skjuta djuren på sin egen tomt. Däremot kan det ju vara bra att prata med angränsande jaktlag för att slippa eventuella diskusioner och missförstånd, säger Johanna Månsson Wikland som är viltvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Örebro.

Om man däremot bor i tätbebyggt område som omfattas av detaljplanen så måste man först ha tillstånd av polisen för att få använda vapen, och naturligtvis är förutsättningen att man har vapenlicens säger Johanna Månsson Wikland.

Jakttiden för vildsvin är väldigt lång i Sverige. Det bästa är ju om man skjuter då, men finns problemen får man ändå skjuta djuren året runt.

Köttet från ett skjutet vildsvin får tomtägaren själv.