Katherine Richardson: Vi kan rädda planeten!

Pessimismen om möjligheten att nå fram till ett avtal i Köpenhamn i december griper omkring sig. Då var det desto skönare att få möta en riktig optimist igår på Tällberg Foundations seminarium. Katherine Richardson,och en av de 27 författarna till den mycket uppmärksammade studien om planetära gränsvärden som publicerades i Nature den 24 septembermenar att vi lever i en spännande tid just nu, då människan, liksom under Darwins era, måste omformulera sin egen självbild för att kunna börja hushålla med, och rättvist fördela jordens begränsade resurser.

" Kunskapen om att människan verkligen påverkar klimatet är ny, den har egentligen bara slagit igenom det senaste seklet. Och precis som Darwin utmanade vår självbild och fick oss att inse att vi endast är ett djur bland andra djur, så utmanar klimatvetenskapen nu återigen vår syn på oss själva och att vi faktiskt kan påverka jordens klimat ! Visst kan det kännas frustrerande att det inte går fortare. Men om vi tänker på hur mycket vi pratar om detta nu, och hur nära vi är att fatta avgörande beslut kan man också säga att det går väldigt,väldigt fort."

Även om forskarna i studien visat att vi redan överskridit vad planeten tål på flera områden tex när det gäller utarmningen av biologisk mångfald och kväveuttag i jordbruket, och är på väg att göra det när det gäller klimatsystemet, så tror Katherine Richardson, som diskuterade studien igår tillsammans med huvudförfattaren Johan Rockström från, att det fortfarande finns tid att återställa balansen. Hon jämför med en rökare, vars organism långsamt kan återhämta sig, även efter decennier av rökning. " Det finns fortfarande tid, men vi behöver förstås regler- fort!  Men varje gång människan genom historien fått reda på att vi gjort något fel, så har vi faktiskt ändrat beteende. Jag tror att vi kan göra det igen"

Hon var dock överens med sin kollega Johan Rockström om att klimatfrågan egentligen bara är " toppen av isberget"  och kanske tom den "lättaste" frågan att lösa!  Ännu svårare blir det, tror artikelförfattarna, när vi börjar titta på hur mycket vatten vi egentligen kan använda i framtiden, eller jordbruksmark och lägger ihop det med en ökande befolkning.

" Ja, det här är bara början, när vi är nio miljarder människor måste vi  på allvar se över hur mycket resurser vi egentligen har och hur vi ska fördela dem. Vi forskare kan berätta hur det ser ut, sedan är det upp till politikerna att bestämma över fördelningen. "

Däremot saknar Katherine Richardson just nu en politker på toppnivå som är redo att anta den stora utmaning det innebär att lägga om kursen mot en hållbar utveckling för hela planeten.

Jag tycker att detta är en uppenbar tid för politiskt ledarskap. Och jag har en känsla av att det kommer, och kanske från håll som vi inte alls förväntar oss. Japans nye premiärminister är kanske en potentiell kandidat?  Japan är ju landet som har mest nya uppfinningar inom grön teknologi just nu.

Här nedan kan du också höra Johan Rockström berätta om varför rapporten kring planetära gränsvärden beskrivs av många som ett genombrott inom naturvetenskapen och om den vetenskapliga tidningen Natures ovanliga grepp att låta sju toppforskare skriva kommentarer i tidningen samma dag som rapporten publicerades och att "låta hela världen kommentera" på nature.com.

Och som extra bonus en intervju med Joakim Sonnegård, kanslichef på Klimatpolitiska sekretariatet och rådgivare åt Fredrik Reinfeldt där han bland annat förklarar varför han menar att hela klimatfrågan just nu kan sägas vila i händerna på ett tiotal amerikanska senatorer.