Avhopp från kärnavfallsrådets möte

Problem har uppstått kring det vetenskapliga seminarium som Kärnavfallsrådet håller i november och där man ska diskutera frågan om dom kopparkapslar som ska användas för kärnbränslet fräts sänder för snabbt, eller inte. Den pensionerade Professorn Rune Lagneborg som skulle hålla i seminariet har hoppat av eftersom han tycker att diskussionen om kopparkapslarna har blivit oseriös.

-   Jag tycker inte att SKB har bemött forskarna på  på ett seriöst sätt. Det är stor risk för att det inte blir en saklig diskussion på seminariet, säger Rune Lagneborg som är professor emeritus på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Seminariet som det statliga Kärnavfallsrådet ska hålla den 16 november i Stockholm syftar till att bringa mer klarhet i hur det ligger till med korrosionen av de kopparkapslar som det uttjänta kärnbränslet ska ligga i. Forskarna Peter Szakalos och Gunnar Hultqvist på Kungliga tekniska högskolan, KTH, har genom studier visat att koppar korroderar allt för snabbt i den slutförvarsmiljö med syrefritt vatten som företaget , SKB, planerar för. Något som skulle få mycket stora konsekvenser för planerna på slutförvaret av kärnbränsle om det stämmer, inte bara i Sverige utan även i många andra länder som tänker använda sig av samma metod.

Men SKB tror inte själva på forskarnas teorier och har kritiserat studierna för att inte vara tillräckligt väl beskrivna, så här sa forskningschefen på SKB, Peter Wikberg i Vetenskapsradion den 14 oktober.
– Det är svårt att följa bevisföringen, det blir inte en röd tråd där man kan följa mätning, till utvärdering, analys och slutresultat.
– Påstod SKB detta? undrar Rune Lagneborg? Jag har ju läst dem och jag kan inte finna annat än att de är på ett rimligt sätt beskrivna och i annat fall går det väl bra att diskutera den frågan man och man emellan SKB och KTH-forskarna så att frågan reds ut hur det ska genomföras, säger Rune Lagneborg.

På seminariet som Kärnavfallsrådet ska hålla har man bjudit in flera internationellt kända korrosionsexperter som tillsammans med SKB och KTH-forskarna ska diskutera om kopparn verkligen korroderar, alltså fräts sönder, i syrefri miljö och hur fort det i så fall skulle gå. Om KTH-forskarnas teorier stämmer innebär det att det radioaktivitet från kopparkapslarna skulle kunna läcka ut i miljön. När professor Rune Lagneborg, som tidigare varit chef för institutet för metallforskning vid KTH, fick frågan om att vara för seminariet tyckte han först att det lät väldigt intressant. Men han hoppar alltså av för att han tycker att SKB inte har bemött KTH-forskarna på ett seriöst sätt. Kärnavfallsrådet har nu istället avtalat med professor  som sitter i det amerikanska avfallsrådet, att ta över jobbet som .

SKB:s forskningschef, Peter Wikberg, svarar på Rune Lagneborgs kritik genom ett skriftligt svar till Klotet. "Vi ser fram emot Kärnavfallsrådets seminarium. Vi vill ha både förutsättningslös forskning och fri debatt, och hoppas att seminariet kan bidra till att frågan om kopparkorrosion i syrefritt vatten får den breda belysning som vi, och många andra efterfrågar. 
Samtidigt som vi beklagar att en moderator hoppar av så är det också så att om en moderator redan innan seminariet skaffat sig en bestämd personlig uppfattning om en av aktörerna, så är det nog ett klokt beslut att stiga av. 
Vi är väldigt angelägna om att nivån på diskussionen blir både seriös och vetenskapligt relevant."

Det som fick Rune Lagneborg att slutgiltigt ta beslutet att hoppa av rollen som moderator var när en privatperson begärde ut all e-post fem år tillbaka i tiden som skickats till och från KTH-forskaren Peter Szakalos. Eftersom Szakalos kritiserat metoden med kopparkapslarna ser Rune Lagneborg det som rena trakasserierna mot Szakalos. 

-- Det är naturligtvis inte någon SKB-person som står bakom det, men det är ju uppenbarligen en frände till deras sak. Och det har ju inte gjort saken bättre. Det var för min del droppen som fick bägaren att rinna över, säger Rune Lagneborg.

Den privatperson som har begärt ut alla mail, fem år tillbaka i tiden, gör det med stöd av tryckfrihetsförordningen. Och eftersom KTH är en offentlig inrättning, precis som en myndighet, har man rätt att ta del av det mesta som skickats till och från KTH. Personen som begärt ut handlingarna är INTE anställd av SKB utan är aktiv på olika bloggar och diskussioner på internet där han förespråkar metoden med kopparkapslar.

För Peter Szakolos har detta blivit ett jätteproblem som kommer ta lång tid att gå igenom, dessutom kan det finnas uppgifter som har med KTH:s samarbete med företag att göra och som han inte vill ska komma ut. Jurister på KTH tittar nu på hur dom ska agera men vill inte uttala sig mer om det här i nuläget. säger att den kritik som han och några av kollegorna haft mot SKB:s metod, den såkallade KBS-3 metoden, har ställt till mycket problem för dem.

--  Ja det är ju så med facit i hand att jag inte skulle rekommendera någon forskare att ha synpunkter på KBS-3 metoden. Så mycket motstånd och besvär man har fått ta för det är kanske osmart av oss att ens ifrågasätta något. Det har visat sig att inga forskningsmedel kommer och man kommer inte framåt helt enkelt, säger Peter Szakalos.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se