Föräldrar kritiserar sparkrav

Föräldrar till elever i Munkedalsskolan skriver i ett brev till kommunstyrelsen att de vägrar gå med på det besparingskrav på 710 000 som skolan fått. Konsekvenserna är helt oacceptabla anser föräldrarna. Dom befarar bland annat att det blir nödvändigt med 25 barn i klasserna för sexåringar. Sparkravet motsvarar 3,5 lärartjänster. På måndag kommer skolans personal pesentera ett förslag till hur man ska klara verksamheten.