Ljungby

Fiskarna i Bolmen svälter

Fiskarna i Bolmen har blivit färre och färre. Allt eftersom sjön blivit brunare i de norra delarna har fisken svultit ihjäl.

Efter att en undersökning gjorts av experter har det visat sig att mängden växt- och djurplankton är väldigt låg, vilket är basen fiskarnas näringskedja.

En av anledningarna till försämringen uppges vara att sjön Bolmen ligger i en av Sveriges tätaste skogar.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se