SALA 22 oktober

Miljöpartiet kan stärka oppositionen i Sala

Miljöpartiet i Sala satsar på att gå fram med en egen lista inför valet nästa år. Det blir i sådant fall första gången på över tio år. Vid senaste valet fick partiet stå med på Vänsterpartiets lista, men nu hoppas man kunna gå fram på egen hand, något som skulle kunna gynna den socialistiska oppositionen.

– Vi har fått flera nya medlemmar, speciellt unga personer, som har gått med i Miljöpartiet. Vi hoppas att vi ska kunna få till en lista med ungdomar och även ett par äldre medlemmar, säger Erik Åberg, som idag sitter på ett vänsterpartistiskt mandat i kommunfullmäktige i Sala. 

Vid valet 2006 fick Miljöpartiet alltså stå med på Vänsterpartiets lista. Det var ett klart medvetet ställningstagande. 

– Vi tänkte att vi hade samma syn i många frågor i kommunpolitiken. Sedan visste vi att Miljöpartiet inte skulle ställa upp med en egen lista. Då tänkte vi att det skulle kunna vara en bra möjlighet till att Miljöpartiets röster inte skulle vara bortkastade utan att vi skulle kunna stärka vänstern i bred mening, säger Joachim Nordlund, Vänsterpartiet. 

Om Miljöpartiet går fram med en egen lista, kan det öka möjligheterna till maktskifte i borgerligt styrda Sala, tror Joachim Nordlund. 

– Jag tycker det är bra om Miljöpartiet har en egen lista. Om man ska kunna få en annan majoritet så krävs nog Miljöpartiet också i kommunpolitiken, säger Vänsterpartiets Joachim Nordlund. 

Vid senaste valet fick de borgerliga partierna i Sala tillsammans 23 mandat. Socialdemokraterna är största enskilda parti med 18 mandat. Vänsterpartiet har tre mandat, tillsammans får alltså Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 21 mandat, mot de borgerligas 23. Ett mandat som gick till Sverigedemokraterna står tomt, men Miljöpartiet skulle kunna få en avgörande roll, tror Vänsterpartiets Joachim Nordlund. 

--  Det har alltid varit små skillnader mellan blocken i kommunpolitiken i Sala. Jag tror att om Miljöpartiet ställer upp och är på den socialistiska sidan, och vi eller Socialdemokraterna stärker vår position, om vi behåller så att vi har tre mandat, så innebär det ett maktskifte. Jag hoppas ju det. Det behövs ett maktskifte här i Sala kommun, säger Joachim Nordlund. 

Hur förhåller sig då Miljöpartiet till ett samarbete med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna? 

– Vi har inte tagit något beslut på det, men att döma av det som har varit i fullmäktige så ser jag kanske som naturligt att det blir ett samarbete med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, säger Miljöpartiets Erik Åberg. 

Det är en samarbetsvilja som delas av såväl Vänsterpartiet som Socialdemokraterna. 

- Givetvis tror ju jag att ska vi hitta en majoritet så måste Vänsterpartiet och förhoppningsvis även Miljöpartiet, om de hittar en organisation i Sala, finnas med. Jag tror att det här är väldigt viktigt, att vi liksom hittar att det är vi som vill jobba gemensamt, säger Tommy Johansson, (S).

– Sedan är det alltid fråga om man går så långt att man kallar sig en allians eller inte, eller om det i vårt fall är en form av röd-grön...Men vi pratar med varandra och jag har en förhoppning att vi ska kunna åtminstone presentera en del saker där vi är helt överens för det är vi redan idag. 

Men kommer ni att försöka presentera en allians inför valet 2010, med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet? 

– Det är en sådan fråga som jag kommer att lämna över till min efterträdare Per-Olov Rapp. Men samtal pågår och har pågått hela tiden, säger Tommy Johansson, avgående ordförande för Socialdemokraterna i Sala.

Monica Elfström
nyheterna.vstm@sr.se