Kollaps hotar Bolmen

Fiskarna i Bolmen har blivit färre och färre. Allt eftersom sjön blivit brunare i de norra delarna har fisken svultit ihjäl.

Det finns tecken på dramatiska förändringar av ekosystemet i den stora sjön Bolmen, som delvis ligger i Värnamo och Gislaveds kommuner.

Brunare vatten minskar bestånden av gädda och abborre och nu minskar också produktionen av plankton, som allt liv i sjön är beroende av.

- Jag har aldrig sett så lågt antal djurplankton under sommartid, säger biologen Heléne Annasdotter.

Produktionen av växt och djurplankton har minskat kraftigt, visar Helene Annadotters analyser av vattenprover från Bolmen, som de senaste decennierna har fått ett allt mörkare vatten. Det leder till att Solens strålar inte når ner tillräckligt djupt ner i vattnet. Fotosyntesen minskar och därmed minskar också den biologiska produktionen. Det märks, vi fångare allt mindre gädda och abborre säger yrkesfiskaren Nils Ekvall.

- Jag är mycket oroad för det här bruna vattnet säger Ekvall som menar att det blivit förskjutningar i systemet.

Det finns ingen enkel förklaring på problemen i Bolmen, men att vattnet blivit mörkare beror bland annat på att skogsbruket under 50- och 60-talen i stor utsträckning dikade och planterade skog på torv och myrmarker. Surt vatten rinner sedan från dikessystemen ut till skogsbäcken och sjöarna.

Finns det risk för att ekosystemet i norra delarna av Bolmen kollapsar?

- Jag tror nog att yrkesfiskarna menar att det har kollapsat säger biolog Heléne Annasdotter.

Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se