Större förlust än väntat för Swedbank

Uppdaterad: 09:26
Swedbank redovisar sin tredje kvartalsrapport i dag och det blev lite större förlust än väntat, 2,6 miljarder kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 6,1 miljarder kronor.  Hittills i år uppgår kreditförlusterna till 19,6 miljarder kronor. Men vd Michael Wolf tror att det värsta är över.

– Ja, efter det tredje kvartalet så känner vi att vi har avslutat den första fasen på vår väg tillbaka och vi har tagit en stor del av de befarade kreditförlusterna som vi har sett i början av året. Och vi ser nu att takten på kreditförlusterna avtar.

Swedbanks rörelseresultat hamnade på minus 2,6 miljarder kronor. Utvecklingen beskrivs bäst kanske genom att jämföra med tredje kvartalet 2008: då blev det en vinst på 3,1 miljarder kronor.

Analytikernas prognoser låg på en förlust kring 2,2 miljarder kronor så det blev lite sämre än väntat. Men vd Michael Wolf tror att botten är passerad för banken.

– Ja, det är i alla fall tecken på att det vänder och det är ett starkt tecken. Vi ser att Sverige står ut som ett starkt land. Där ser vi inga kreditförluster. I Estland ser vi låga relativa kreditförluster. Det är styrkebeskedet i kvartalet. Ukraina och Lettland är fortfarande svaga.

Kan man säga att fjärde kvartalet hamnar på plus?


– Det vill jag inte guida för ännu. Vi behåller vår guidning att kreditförlusterna kommer att avta under andra halvåret 2009 jämfört med första halvåret 2009.

Vad beror det på. Vad är huvudförklaringen till att det tycks vända?

– Vi har ett gynnsamt ränteläge, det hjälper till. Vi har också tagit mycket kreditförluster så det ligger i linje med våra förväntningar helt enkelt.

Men ni har ändå ett bagage av kraftiga förluster med er?


– Ja, det kan man säga. Samtidigt har banken visat en finansiell styrka. Vi har kunnat ta de här 20 miljarderna i kreditförluster utan att försämra vår kapitalisering så banken är väl rustad för den här typen av omvärld.

Ni brukar också redovisa den svenska rörelsen som positiv medan den andra delen, Ukraina och Baltikum, som negativ. Är det här en bild som kvarstår i dag också?

– Jag tycker att Sverige visar styrka, gör ett mycket respektabelt resultat i den här tiden av recession. Estland står också ut som ett starkt land bland de tre baltiska staterna.

Hur tror du marknaden regerar i dag?

– Det vill jag inte spekulera i utan vi fokuserar på att vara ute hos våra kunder, göra ett gott jobb och agera långsiktigt. Vi vill verkligen se till att vi kommer ut som en starkare bank efter den här lågkonjunkturen, säger Swedbanks vd Michael Wolf.Tommy Fredriksson

tommy.fredriksson@sr.se