Landstinget

Vill ha kvar den höjda skattenivån

Landstingsskatten, som höjdes med 25 öre inför i år, ska ligga kvar på den nivån. Det anser landstingsstyrelsen, som är enig över blockgränsen. Beslutet beror på den rådande konjunkturen, säger socialdemokratiska landstingsrådet Ulric Andersson.

– Allt tyder på att vi inte kan kräva att verksamheterna drar ner så mycket så att det motsvarar tappet på skattesidan. Och vi har resonerat och har faktiskt en fullständig politisk enighet kring det här, säger Ulric Andersson.

Skatten ska ligga kvar på 10.75 kr, och inte återgå till 10.50 kr, som var planen när den höjdes tillfälligt.

När beslutet om höjningen fattades protesterade de borgerliga partierna och moderate oppositionsrådet Fredrik Larsson ville se alternativa lösningar. Nu låter det annorlunda.

– Det är klart att det inte är enkelt, vi har haft mycket diskussioner kring det här ställningstagandet. Men vi ser också att verksamheterna ställer upp väldigt bra och gör effektiviseringar och tar ansvar för besparingar så att vi klarar ekonomin. Och då känns det viktigt att vi upprätthåller en situation där man orkar jobba vidare, säger Fredrik Larsson.

Landstingets ekonomi har förbättrats och stabiliserats under året, jämfört med vad som var väntat. Men prognosen för de kommande åren är mörka. Så frågan är om den tillfälliga skattehöjningen är på väg att bli permanent.

– Nej, jag tror att vi kommer att se en förbättrad konjunktur. Men sen vet vi att det är svårt att sänka kostnader i den omfattning som tappet har varit. Vi tar ett år i taget, men framför allt handlar det om att säkra de verksamheter vi har. De är väldigt hårt belastade och det krävs stora förändringar även kommande år, trots att vi samtidigt finansierar mer, säger Ulric Andersson.