LO:s vinst ökar

LO gjorde en vinst på nästan 95 miljoner kronor år 2000. Det är cirka 20 miljoner mer än den vinst den fackliga centralorganisationen gjorde 1999. Vid årsskiftet hade LO drygt 1,3 miljarder kronor i eget kapital.