Små aktieägare förlorar på nyemissioner

Nyemissionerna i folkaktier som Swedbank, Nordea och Billerud har lett till förluster på flera hundra miljoner kronor för bolagens små aktieägare.

Många aktieägare hinner inte delta i nyemissionerna. Börje Idhammar är bara en av 100 000 aktieägare som missade Swedbanks nyemission. På det misstaget förlorade han 13 000 kronor.

– Jag hade lite mycket omkring mig i samband med min 70-årsdag och reste bort några dagar. Jag trodde att jag hade längre tid på mig för att teckna.

Vem tycker du själv är mest ansvarig för din ekonomiska förlust?

– Egentligen är det jag själv naturligtvis, men jag tycker också att banken har ett ansvar att påminna. De är ju väldigt pigga på att erbjuda nya fonder och allt vad det är och man har en personlig bankman och så vidare. Det här kunde de ha hjälpt till med, säger Börje Idhammar.

En nyemission går ofta till så att ett börsnoterat bolag säljer aktier till sina befintliga ägare till ett rabatterat pris. Ägarna får så kallade teckningsrätter som ger rätt att köpa de nya aktierna.

Den som inte vill delta i nyemissionen kan ändå sälja sina teckningsrätter och därmed tillgodogöra sig värdet i rabatten.

Problemet är att många små aktieägare varken köper de nya aktierna eller säljer sina teckningsrätter.

Bara i Swedbank har 100 000 små aktieägare förlorat sammanlagt mer än 150 miljoner kronor på att inte att delta i bankens nyemission.

Det handlar alltså om förluster på drygt 1 500 kronor per person i genomsnitt.

Lägger man till de förluster som har drabbat småägare som inte har deltagit i bankerna Nordeas och SEB:s nyemissioner och pappersbolaget Billeruds nyemission rör det sig om totala förluster på över en halv miljard kronor.

En trolig orsak är att teckningstiderna i nyemissionerna har blivit allt kortare eftersom bolagen vill undvika stora kursfall som kan hota nyemissionerna.

Leif Vindevåg, som var utredningschef på Stockholmsbörsen under många år, menar att teckningstiderna i nyemissionerna har blivit så korta att det räcker med en resa eller en tids sjukdom för att man ska missa sin chans.

Han anser att börsbolagen borde garantera att ingen aktieägare förlorar pengar genom att sälja de teckningsrätter som inte utnyttjas i tid och sedan ge pengarna tillbaka till de berörda ägarna.

– Jag tycker att det borde vara en självklar rutin att man kollektivt säljer alla teckningsrätter som blir över och helt enkelt skickar pengarna till aktieägarna, alltså sätter in dem på deras VPC-konto. Då kommer ingen att göra förluster.

Kan man inte kräva att aktieägare ska kunna tillvarata sina egna intressen?

– Jo det kan man kräva och det ska man kräva, men de ska ha rimlig förvarningstid att göra det. Jag tycker att om man kan undvika löjliga misstag är det väl avsändaren som ska försöka hjälpa till med det, säger Leif Vindevåg, tidigare utredningschef på Stockholmsbörsen.

Niklas Johansson
niklas.johansson@sr.se