SKARA

Elevuppror ger schysstare kött

Elevernas matuppror på Katedralsskolan i Skara ser ut att få effekt. I förra veckan bojkottade eleverna skollunchen och bjöd in till en debatt om kommunens policy kring inköp av kött. Nu har politikerna lyssnat.

Eleverna på Katedralskolan krävde i sitt matuppror förra veckan att kommunen bara ska köpa kött från grisar som behandlats bra. Detta är något som kommunstyrelsens vice ordförande Gunilla Druve Jansson (C) nu hoppas ska bli verklighet.

– Det är konkreta krav. Att de har knorr på svansen, att de kan böka i halm likaväl som att nötkreaturen får vara ute och beta, det är också viktigt.

Uppror har gett förändring
Gymnasieelevernas krav på att det kött som serveras i skolan ska ha producerats på ett schysst sätt ser alltså ut att kunna leda till en förändring.

Gunilla Druve Jansson sa i samband med debatten på Katedralsskolan förra veckan att hon tänkte jobba för ett tillägg om djurskyddshänsyn i kommunens upphandlingsföreskrifter vilket hon nu satt i gång med på allvar.

Hon säger att just djurskyddshänsyn är något som politikerna diskuterat tidigare, men att de inte vetat hur de skulle formulera sådana krav utan att de bryter mot reglerna för offentlig upphandling.

– Men ju mer jag har läst om den här frågan inför debatten på Katedralsskolan har jag upptäckt att det går alldeles utmärkt att skriva in att vi ska ta djurskyddshänsyn.

Hoppas på medhåll
Gunilla Druve Jansson tänker lägga fram sitt förslag för kommunfullmäktige på måndag och hon både hoppas och tror att djurskyddshänsyn tas finnas med i föreskifterna för kommunens nya upphandlingsunderlaget som ska vara klart om några veckor.

– Jag har ju förankrat detta i den borgerliga alliansmajoreteten i Skara och jag hoppas att vi får med oss de andra partierna också, och det tror jag att vi får.

Stina Banck
stina.banck@sr.se