Cyklister kan få företräde

För att minska antalet kollisioner mellan bil och cykel föreslår statliga Transportstyrelsen att väjningsplikt införs för bilar som korsar en markerad cykelöverfart.

Samtidigt ska cyklister och mopedister slippa väjningsplikt då de korsar en väg eller gata på en sån överfart.

För att en sån förändring inte ska få motsatt effekt och öka antalet olyckor vill Transportstyrelsen dels att cykelöverfarter utformas så att bilar inte ska kunna passera i högre hastighet än 30 km/h - och att ett nytt vägmärke för cykelöverfart tas fram.

De senaste tre åren har nästan 250 svåra cykelolyckor inträffat i Stockholms län, nio av dessa med dödlig utgång.