Så går det till:

EIB:s ledamöter kan avgöra Saabs öde

När EIB, Europeiska investeringsbanken, i dag sammanträder är ledamöter från varje EU-land med för att fatta beslut om Saab ska få ett lån.

EIB, Europeiska investeringsbanken, finns i Luxemburg och grundades 1958 genom Romfördraget.  

Banken är EU:s finansieringsinstitut och har till uppgift att låna kapital på marknaden som sedan lånas ut till förmånliga villkor för att finansiera betydelsefulla projekt för unionen.

Det kan handla om att stötta projekt i unionens medlemsländer, blivande medlemsländer eller samarbetsländer.

I styrelsen sitter 27 ledamöter, en representant från varje EU-land. Arbetet leds av EIB:s president, belgaren Philippe Maystadt.

Kurt A Hall, finansråd på finansdepartementet är Sveriges representant i styrelsen.

Överläggningarna är hemliga och hur ledamöterna ställer sig till varje låneobjekt avslöjas inte.

Lån till biltillverkare får bara ges för forskning och utveckling av miljöteknik och säkerhet.

Saabs låneansökan kommer att behandlas som ärende nummer 13 men förhandsinformationen har ändå gått ut på att lånet kommer att godkännas.

Att Saabs låneansökan nu behandlas i EIB:s styrelse innebär att Saab har fått grönt ljus av EIB:s högsta tjänstemän och kan tolkas som att det är troligt att banken godkänner Saabs ansökan.

Det är ledningsgruppen som lägger fram förslaget till styrelsen men styrelsen har sista ordet. Det är ovanligt att styrelsen går emot ledningsgruppen. Beslutet måste inte vara enhälligt, men det krävs en majoritet.

EU-kommissionen ska också godkänna lånet, vilket väntas ta minst två månader.

Riksgälden, som förhandlar med Koenigsegg Group om statliga garantier, ska lämna en rekommendation till regeringen som i sin tur beslutar om staten går in som garant för hundra procent av lånet.

Förhandlingarna mellan GM och Koenigsegg Group om patent och framtida samarbeten måste avslutas.

En avsiktsförklaring mellan Koenigsegg Group och kinesiska Beijing Auto (BAIC) måste växa till ett slutligt avtal där BAIC bidrar med kapital och blir minoritetsägare.

I utbyte får BAIC bland annat köpa teknik från Saab.

Totalt anser Koenigsegg Group att det krävs runt elva miljarder kronor för att kunna köpa och driva Saab tills företaget väntas bli lönsamt av egen kraft om två, tre år.

Genom att betala för produktionsutrustningen till nya modellen 9-5, som nu monteras på fabriken i Trollhättan och efterskänka lån väntas GM bidra med cirka tre miljarder kronor.

Hanna Birath
hanna.birath@sr.se