Sjukskrivningarna minskar

Sjukskrivningstiderna har minskat  i Dalarna även under september månad. Det så kallade ohälsotalet är nu nere i 36,5 dagar.

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på antalet frånvarodagar, som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-måndersperioden.

Sedan augusti har ohälsotalet i länet sjunkit med 0,3 dagar och sedan årsskiftet med 2,3 dagar.

Fortfarande är dock ohälsotalet i riket som helhet betydligt lägre än i Dalarna, 33,6 dagar närmare bestämt.

dalanytt@sr.se