Slemmiga bakteriemoln i Medelhavet

I Medelhavet verkar stigande vattentemperaturer ha lett till allt större kletiga moln av föroreningar. De här ansamlingarna av döda djur och växtdelar har man sett sedan sjuttonhundatalet men nu har de på kort tid blivit mycket större.

Mansstora slemmiga blobbor vaggar inne i vågorna och kväver djuren på botten när de sjunker. Dykare får sina dräkter och håret insmetat, som av sockervadd.

Det ständiga nerfallet av dött material från växter och djur - den så kallade marina snön - finns i alla hav och kan bilda små blobbor. För 20 år sedan var ansamlingarna kanske knytnävsstora. Men nu har slemtäcket på botten blivit tjockare och de illaluktande brungula, flera meter stora blobborna uppträder inne i Medelhavets vattenmassa. Enligt professor Roberto Danovaro vid polytekniska institutet i Ancona koncentreras sjukdomsvirus och bakterier inne i slemmolnen:

- De innehåller smittämnen, vilket är en risk eftersom man kan få problem när man kommer i kontakt med dem.

De bakteriestinna molnen rör sig som ubåtar under ytan och i dem har man identifierat till exempel E.coli och vibriobakterer. När blobben av något skäl går sönder, avlevereras smittämnen som inte funnits på platsen tidigare.

Orsaken till föroreningen säger forskarna beror på ett allt varmare Medelhav, där ekosystemet har brutits sönder och fenomenet kan man vänta sig var som helst där klimatet blir varmare. Roberto Danovaro fortsätter:

- Vi väntar oss att detta kommer att öka i framtiden då det verkar hänga ihop med ett dåligt fungerande marint ekosystem och en pågående uppvärmning.

AnnLouise Martin
ann.martin@sr.se

Fler artiklar på samma ämne finns på våra sidor om...
...
...