Ett samtal med Elita, 18 år. Del 1

I veckans Barnen möter vi Elita. För 6 år sen var hon ett av de apatiska flyktingbarnen. Hennes familj hotades av utvisning, men fick i mars 2003 uppehållstillstånd i Sverige efter många år på flykt. Idag kan hon själv berätta vad hon kommer ihåg från tiden innan hon föll i djup sömn och hur hon långsamt vaknade upp. Ladda ner till din MP3-spelare

Marie-Louise Kristola gjorde i februari 2003 radioprogrammet ”Den sovande Elita”, och i april 2004 efter att Elita vaknat, ett andra program om upp hur det hade gått för Elita och hennes  familj. Men det är först nu som Marie-Louise Kristola har fått möjlighet att intervjua Elita.

I två program får vi lyssna Elitas egen berättelse, och vi får höra klipp ur det första programmet med hennes mamma Laura och lillasyster Madina. Elita föddes samma år som Tjejenien förklarade sin sjävständighet. Efter två år fick hon en lillasyster och när Elita var tre år bröt det första av de krig ut som skulle trasa sönder hennes hemland. Då började familjens flykt, deras hus bombades, de bodde hos släktingar, de flydde till Tyskland och sen till Sverige.

Nästa vecka hör du Elita berätta mer om vägen tillbaka till livet.

Reporter Marie-Louise Kristola

Producent Ylva Mårtens 

Fakta:
För en tid sen kom boken ”De apatiska” av författaren Geller Tamas och väckte debatt och starka känslor.  Maciej Zaremba i Dagens Nyheter utsåg boken till ett av efterkrigstidens viktigaste reportage. ”Det visar att ett samhälle kan överge sina grundvärden samtidigt som det vältrar sig i värdegrunder och mångfaldsplaner.” I samma tidning skriver ledarskribenten Hanne Kjöller under rubriken "Världen enligt Tamas" att hans bok är mer karaktärsmord och dramatisering än seriös granskning.

Mellan åren 2003 och 2007 avvisades ca 30 mycket svårt sjuka och apatiska barn från Sverige. Idag hotas andra sängliggande flyktingbarn som inte vill tala, inte äta av utvisning.

Under flera år när debatten om dom apatiska flyktingbarnen var som starkast fanns det både läkare och myndighetspersoner som påstod att de apatiska barnen simulerade, att de var uppe och sprang på nätterna eller att de var drogade av sina föräldrar, som ville få uppehållstillstånd i Sverige.

Nyligen kom det en vetenskaplig studie som visar att barnen inte var drogade. Omfattande provtagningar har analyserats på Rättsmedicinalverket. Studien är gjord på de 29 svårast sjuka barnen som vårdades i hemmet av Stockholms barnpsykiatris mobila asylteam i samarbete med Sachsska barnsjukhuset, åren 2005-2008. Man har letat efter 140 droger i testen.

Lyssna på programmen som Marie-Louise Kristola gjorde 2003 och 2004.


Och här till vänster finns också två program som vi på Barnen sände 2005: ”Jag tappade lusten att leva” heter det ena och det andra ”Leken berättar det orden inte kan säga” om lekterapi som hjälp för apatiska flyktingbarnen.