studio ett

Rebeller återvänder till Rwanda

Vi ska till östra Kongo och till den konflikt som har hållts vid liv under de 15 år som har gått sedan folkmordet i Rwanda ägde rum. För sedan dess har rwandiska huturebeller, många av dem ansvariga för folkmordet på en miljon tutsier och moderata hutuer, levt i östra Kongo.

Rebellerna är kvar i skogarna också för att de expolaterar Kongos mineraler. De har gjort flera försök att driva ut huturebellerna och förmå dem att återvända till Rwanda och efter den senaste militäroperationen så har en del av dem också gjort det. De befinner sig nu i ett läger i Rwanda för att få hjälp att återanpassa sig till ett civilt liv.