Tjetjenienlösning nödvändig

Det behövs en politisk lösning i utbrytarrepubliken Tjetjenien.
Det är EU och Ryssland eniga om enligt den resolution som presenterades efter dagens möte mellan statsminister Göran Persson och president Vladimir Putin i Moskva. Ryssland förklarade sig villigt att samarbeta med EU om det humanitära biståndet till Tjetjenien. Skrivningen om Tjetjenien är i stort sett densamma som efter förra toppmötet mellan EU och Ryssland i Paris i höstas. Men i dagens slutresolution konstateras även vikten av en fri och oberoende press.