Östergötland

Östgötska ljud sparas för framtiden

Gamla östgötska ljud och dialekter ska nu bevaras för framtiden. Bakom satsningen står det nybildade nätverket Östgötaljud.
- Ljudet från ett modem, det har försvunnit utan att man ens har tänkt på det, säger Dan Malmsten, på Länsmuseet.

Nätverket Östgötaljud vill öka förståelsen och höja kompetensen om hur vi tar hand om och förmedlar ljud i utställningar, arkiv och utbildning. Den 4 november hålls ett seminarium i Norrköping av Östgötaljud på temat Vilket nytta har vi av ljud?

I ljudbanken som ska byggas upp kommer ljud från saker blandas med miljöljud, lokal östgötsk musik och berättelser med dialekter.

Det hela bygger på ett samarbete mellan Linköpings universitet, länsmuseet, Norrköpings stadsmuseum och stadsarkiv samt Länsbiblioteket. I ett första skede handlar det om att ta hand om de ljud som redan finns i arkiven.

- Både om att samla in och bevara det som finns men också titta på hur man kan tillgängligöra det här på olika sätt. För de inspelningar som finns måste på något sätt digitaliseras, säger Dan Malmsten.

Något specifikt östgötsk ljud är svårt att lyfta fram tycker Dan Malmsten förutom dialekten. Men han tycker väldigt mycket om att lyssna till de vardagsberättelser som finns i arkiven.

- Det finns inspelningar på folk som berättar om hur det var att leva här exempelvis på tiden för bondesamhället eller i städerna på 1920- och 30-talen. De är helt fantastiska.

Maria Turdén
maria.turden@sr.se