al-Barakaat stryks från FN:s terrorlista

Uppdaterad: 15:30
Den svenska delen av det somaliska banknätverket al-Barakaat som har sitt säte i Stockholm har strukits från FN:s terrorlista. al-Barakaat har varit terrorlistat av FN i åtta år.

– al-Barakaat har kämpat i åtta år för att bli avförd från de här sanktionslistorna och genomgående hävdat att anklagelserna om anknytning till terrorism är ogrundade. Nu har de äntligen fått rätt så det här är naturligtvis en stor seger för föreningen, säger advokat Thomas Olsson, som har företrätt al-Barakaats svenska del.

Det var i november 2001 som svenska delen av banknätverket al-Barakaat fördes upp på FN:s terrorlista. Bland dem som då terrorstämplades av FN fanns också tre svenska somalier och den svenska delen av al-Barakaat, som är en fristående förening.

al-Barakaat drev så kallad hawala-verksamhet, som är ett sätt att överföra pengar till platser där det inte finns något fungerande bankväsende. Men sedan listningen har verksamheten varit vilande och föreningens pengar, ungefär en miljon kronor, har varit frysta, en frysning som nu kommer att upphävas.

– Här finns ett stort antal människor, framför allt med somaliskt ursprung, som har satt in pengarna för att de ska vidareförmedlas till behövande släktingar i Somalia. Den omedelbara innebörden blir väl förhoppningsvis att de här fattiga människorna får de få hundra dollar som har skickats till dem, säger Thomas Olsson.

Varför al-Barakaat nu tas bort från listan motiveras inte i beslutet från FN:s sanktionskommitté. Men en av anledningarna till att man fördes upp ska ha varit anklagelser om att nätverkets internationelle grundare, som finns i Dubai, haft kopplingar till terrornätverket al-Qaida.

– Man kan ju säga att de synnerligen låga, för att inte säga obefintliga, krav som föreligger för att föra upp någon på listan i sig talar för att man har ansett anklagelserna helt ogrundade. Det kan rimligtvis vara det enda skälet till att de har blivit avförda, säger Thomas Olsson.

Beslutet innebär att den svenska delen av al-Barakaat också stryks från EU:s terrorlista, där organisationen stått kvar trots att EG-domstolen sagt att det har varit olagligt.

Där har al-Barakaat drivit en rättsprocess mot EU något som nu kan omvandlas till en skadeståndsprocess, säger Thomas Olsson. Han tror att beskedet från FN:s sanktionskommitté är ett tecken på att vi kan vänta oss mer rättssäkerhet framöver.

– Jag tror att detta är ett första steg på utvecklingen av ett mera rättssäkert sanktionssystem där man alltmer kommer att ifrågasätta den här godtyckliga listningen som sker, säger han.

Man kan det inte vara så att al-Barakaat har förändrats under de här åren så att det inte längre finns skäl att ha dem på listan fastän det från början fanns det?

– Nej, det är ju bara några månader sedan som EG-domstolens dom vann laga kraft där man ogiltigförklarade sanktionerna mot al-Barakaat, samtidigt som kommissionen tog ett nytt beslut om att uppföra dem på sanktionslistan med motiveringen att de har anknytning till al-Qaida och att de ingår i al-Barakaats nätverk. Så det är bara fram till för några månader sedan så vidhöll man de här absurda påståendena utan att anse sig behöva presentera någon form av bevis, säger Thomas Olsson.

Enligt Per Saland, ambassadör och sanktionssamordnare på utrikesdepartementet, ska det inom kort införas nya regler inom EU, där parlamentet nu ska yttra sig innan ministerrådet fattar beslut.

– Det kommer att innebära att EU gör en prövning och att det inom EU:s procedurer finns en möjlighet för dem som nylistas att invända mot det beslutet på EU-nivå och att höras en gång till av EU.

Vilken betydelse kan det få för FN-listningen?

– Vi hoppas ju att detta ska påverka FN att gå i motsvarande riktning, säger Per Saland vid UD.

Henrika Åkerman
henrika.akerman@sr.se