Lesbiska kvinnor bryter tystnaden


Birgitta Larsson-Tollan
är frilansjournalist och mest känd för sina musikprogram i P2. Hon har också sedan 70-talet gjort flera porträtt och reportage om och med lesbiska kvinnor.
 
1985 träffar hon författaren Birgitta Stenberg och samtalar om den lesbiska kvinnans situation under de senaste 25 åren. I programmet är musiken bortklippt p g a upphovsrättsliga skäl och där för är intervjun med Birgitta Stenberg nedklippt.

       
Sapfo, den grekiska vislyrikern är en litterär ikon. Hon levde på 600-talet f Kr på ön Lesbos och skrev över 500 dikter. Hennes verk har vid ett par tillfällen i historien fördömts och bränts på bål. Idag finns bara ett tusental diktrader sparade.

Några av dem fanns med i programmet Spinnrock - Om lesbisk kärlek som Birgitta Larsson-Tollan gjorde 1982.

         
 

När en norsk riksdagskvinna inför kommunvalet i Norge 1979 kommer ut som homosexuell blir det en nyhet i Ekot.

                       

I ett långt inslag om homosexualitet i Neonmagasinet från 1979, får en lesbisk tjej uttala sig i knappt två minuter.