måndag 2 november

Både-och-generationen

-Många av oss med invandrarbakgrund har fått två av allt, enligt Aida Huskovics  17 år (bilden).
-Ingen av mina elever har träffat en svensk, segregeringen är total.. berättar läraren i Husby.