Dålig ekonomi straffas inte

Det blir inga straff för kommuner och landsting som inte kan sköta sin ekonomi. Det kommer en statlig utredning att föreslå.
1998 kom en lag som innebär att alla kommuner och landsting skulle ha en ekonomi i balans inom två år. Men förre inrikesminister Jörgen Andersson, som leder utredningen, tror inte att det går att hitta några verkningsfulla sanktioner mot de kommuner och landsting som inte får balans i ekonomin. En permanentad kommunakut skulle inte uppmuntra kommunerna att sköta sin ekonomi, tror Jörgen Andersson.