Synen på spädbarn ändrades drastiskt

Synen på när ett spädbarn blir till en människa förändrades stort i Sverige för cirka tusen år sedan. Det påverkade hur man behandlade barnet, och barnutsättning i skogen, visar ny forskning.

Den stora skillnaden mellan den kristna och den förkristna kulturen här i Sverige när det gäller synen på när ett barn blir ett barn är att den här processen var mycket längre, mer utdragen förr, säger Lotta Mejsholm, vid Uppsala universitet.

Enligt medeltidens kristna kyrka var människovärdet okränkbart. Även det lilla odöpta barnet ansågs ha grundläggande rättigheter. Den synen på barn var något helt nytt i Sverige för tusen år sen.

I ett hedniskt vikingasamhälle betraktades barnet istället som ett foster fram tills dess att det hade ätit vid mammans bröst. Det var därför helt socialt accepterat att sätta ut det oammade barnet i skogen, om det till exempel misstänktes vara missbildat eller om familjen inte ansåg sig ha råd med fler barn.

Arkeologen Lotta Mejsholm har studerat medeltida skrifter och arkeologiskt material som avslöjar hur synen på barnet förändrades i samband med att Sverige kristnades. Hon menar att barnutsättningarna inte ska tolkas som en barbarisk sedvänja.

Vikingatidens föräldrar hade minst lika starka känslor för sina barn som senare tiders föräldrar. Barnet hade faktiskt en starkare ekonomisk position i det förkristna samhället. Praktiken att sätta ut barn i skogen handlade istället om synen på när ett foster blir en människa, menar Lotta Mejsholm.

– Det handlar faktiskt om var man drar gränserna för barndomens början, jag tror att det faktiskt är så enkelt, säger hon.

Tobias Svanelid
vet@sr.se

Referens: Mejsholm, L. et al. Gränsland. Konstruktion av tidig barndom och begravningsritual vid tiden för kristnandet i Skandinavien. Occasional papers in archaeology 44. 298 pp. Uppsala. ISBN 978-91-506-2061-0.

>