Banverket anmäls för trädfällning

Länsstyrelsen anmäler nu Banverket för miljöbrott efter att träd avverkats i känsliga naturområden längs järnvägen mellan Nässjö och Jönköping utan tillstånd. (SR Jönköping)