svininfluensan

Norge hårdare drabbat än grannländerna

I Norge har fler avlidit i svininfluensa än i grannländerna, trots att det bara bor hälften så många människor i Norge jämfört med i Sverige.

13 norrmän har avlidit i svininfluensa men bara två svenskar och ingen dansk. 

Det finns två möjliga teorier, säger Björn Iversen på det norska smittskyddsinstitutet.

– Det ena är att epidemin har kommit längre i Norge än i Sverige, det andra är att det helt enkelt är en slump att fler människor i Norge har dött.

Men att fler blir sjuka i Norge visar också att 43 procent av de influensaprover som laboratorietestades i förra veckan, också visade sig vara svininfluensa, medan 15 procent var det i Sverige under samma vecka.

Av de tretton döda i Norge hittills, tillhörde de flesta någon av riskgrupperna.

Det finns farhågor om att influensaviruset i Norge kan ha muterats. Men det tillbakavisar både Björn Iversen och statsepidemiolog Annika Linde vid det svenska smittskyddsinstitutet.

– Det sannolika är att de kommit längre i epidemin, det har oroat oss hela tiden, att viruset ger en mild sjukdom hos de flesta men att det ändå orsakar plötsliga dödsfall i lunginflammation, säger Annika Linde.

Katarina Helmerson
katarina.helmersson@sr.se