Åhus

Svårt att spåra salmonellasmittan

Lantmännen är tveksamma till om man kommer längre i utredningen om deras foderfabrik i Åhus sålt salmonellasmittat foder. Just nu håller Jordbruksverket på att utreda saken sedan salmonella hittats i en grisbesättning i Skåne.

Salmonellan upptäcktes i en grisbesättning i Skåne i september då det togs ett stickprov på en slaktad gris. Och exakt samma typ salmonella har hittats i lokalerna i foderfabriken i Åhus där fodret till grisproducenten tillverkas. Bland annat har salmonellan hittats i ett rum som tar luft till en kyl. 

Men i själva fodret har inte salmonellan inte kunnat påvisas, säger Kjell Larsson som är fodersäkerhetsansvarig. 

– Lyckligtvis har vi inte hittat salmonella inne i själva fodersystemet, så det är lite märkligt. 

Lantmännens foderfabrik i Åhus har även tidigare haft problem med salmonella i fabriken bland annat år 2006 då fabriken stängdes i två dagar för sanering. 

För att komma tillrätta med problemen så kommer man nu vidta ytterligare åtgärder. Bland annat ska man installera en ny utrustning som ska minska risken att få i salmonella i själva fodersystemet.

Karin Wrangborg
karin.wrangborg@sr.se