ÖSTERGÖTLAND

(S) kritiserar ambulansavgift

Socialdemokraterna i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd vill ta bort den avgift på 150 kronor som införts på ambulanstransporter.

Avgiften infördes av den borgerliga majoriteten i hälso- och sjukvårdsnämnden för att få bort överutnyttjande av transporterna, men socialdemokraterna anser att avgiften är onödig och orättvis.

Till Norrköpings tidningar säger Anna-Lena Sörensson (S) som är vice ordförande i nämnden att det inte finns bevis för överutnyttjande och att ambulansförarna var tveksamma till avgiften redan från början.