Vad är MTS?

Svar: Martina Thun Syndrome. Det vill säga att man lyssnar skeptiskt på all fakta Kodjo säger sig presentera.