Epilepsimedicin kan bevara neuroner

Läkemedel som idag används mot epilepsi, kan vara effektiva också mot alzheimer och Parkinsons sjukdom. Vid försök i laboratorium överlevde nervceller längre när de fick epilepsiläkemedlen.

Forskare vid Washington University i Missouri i USA har visat att en viss typ av epilepsiläkemedel gör att hjärnans nervceller överlever längre, åtminstone i laboratorieförsök.

Dessa läkemedel påverkar nervcellers halter av kalciumjoner. Signalering med hjälp av kalciumjoner är avgörande för nervceller, och om balansen av kalciumjoner rubbas kan flera typer av problem uppstå.

Idag finns inga effektiva läkemedel mot åldersrelaterade neurodegenerativa sjukdomar som alzheimer och parkinsons, men försöken visar enligt forskarna att redan existerande läkemedel kan bli grunden för nya behandlingar.

Referens:
Norelle C Wildburger, Avary Lin-Ye, Michelle A Baird, Debin Lei, Jianxin Bao. Neuroprotective effects of blockers for T-type calcium channels. Molecular Neurodegeneration, 2009.