Lysekil/Sotenäs

Kommuner vill ha ambulanser kvar

Lysekils och Sotenäs kommuner protesterar mot förslaget att ta bort en ambulans från området Hallinden/Munkedal.

Stora delar av akutverksamheten ska flytta från Uddevalla till NÄL under första halvåret nästa år, och det innebär att det kommer att ta längre tid för patienterna från norra Bohuslän att nå akutsjukvården.

Kommunalråden i de båda kommunerna tycker det är anmärkningsvärt att allmänheten inte heller ha fått vet vilka följder det blir av att dra ner på ambulanserna i norra Bohuslän.

I Nyhetstimmen efter klockan elva hör du mer om det här, då har vi med oss det moderata kommunalrådet Mats Abrahamsson från Sotenäs.