Värmland

Nya hastigheter i länet

Från den 10 november ändras hastighetsgränserna på 226 mil av det statliga vägnätet i Värmlands, Hallands och Västra Götalands län. Den flesta sträckorna får sänkt hastighet.

202 mil av det statliga vägnätet får sänkt hastighet varav den största andelen sänks från 90 till 80 km/tim. Av de 202 milen kommer 196 mil få sänkt hastighet från 90 km/tim till 80 km/tim med anledning av låg trafiksäkerhetsstandard

Totalt höjs hastighetsgränsen på cirka 24 mil. Höjningen sker på de mötesfria vägar som i dag har 90 km/tim till 100 km/tim. Cirka 16 mil väg, som har god trafiksäkerhetsstandard och är viktig för näringslivets transporter har kunnat höjas från 70 km/tim till 80 km/tim.

De nya hastighetsgränserna kommer att skyltas om under perioden 10 november - 18 december.