Pompeji äldre än man trott

Att staden Pompeji söder om Neapel i Italien förstördes vid vulkanutbrottet år 79 efter Kristus, har varit klart sedan länge. Men nu börjar arkeologerna också närma sig svaren på när staden föddes och vilka männsikorna var som levde där. Analysen av sommarens utgrävningar är klar och man har hittat husrester från 300-talet före Kristus som vittnar om att Pompeji är äldre än man tidigare trott.
Bland fynden från sommarens utgrävningar vid Pompeji finns tillräckligt med manshöga murar, väggar och vackra mosaikgolv för att man ska kunna bestämma åldern på de nyfunna fundamenten. Fynden går tillbaka till 300-talet före Kristus. - Golvmosaikerna och väggarna har andra dekorationer och är byggda av byggnadsmaterial som vi inte känner till från de följande århundradena, säger arkeologen Margareta Staub Gierow som just avslutat grävsäsongen i Pompeji. Ännu tvistar forskarna om vilka som bodde i detta första Pompeji, men troligen var en majoritet greker, andra tillhörde samniterna, och en betydande del var etrusker. Olja och vin var betydande exportprodukter i denna viktiga hamnstad men mycket omtyckt var också en vara som doftade ovanligt starkt. Det handlar om surströmmingen, som alltså har anor ända till 300-talet före Kristus då Pompeji grundades enligt dessa nya rön. - Det var en berömd fisksås som var gjord på jäst fisk och som kallades för Garum. Den måste ha smakat och doftat som surströmming, säger Margareta Staub Gierow.