Bilindustrin

Bilutskeppning ett gott tecken

Gårdagens utskeppning från Uddevalla hamn av 300 långlagrade, kinesiska bilar till Ryssland, är ett gott litet tecken på en vändning av lågkonjunkturen och den världsekonomiska krisen.

Det menar Johan Hartler på rederiet Wallenius Wilhelmsen, som har två bilfraktfartyg upplagda i Uddevalla i väntan på bättre tider.

– Allting som flyttar sig är naturligtvis positivt. Det här är ju också ett tecken på att det lättar litet grand borta i Ryssland, att bilar säljs, menar Hartler.

När lagren är tomma, så kommer givetvis exporten från Asien igång igen.

Det svensk-norska rederiet Wallenius Wilhelmsen är världens största bilfraktrederi med ett hundratal fartyg för i första hand transoceana transporter.

Under rådande lågkonjunktur har bara den svenska delen av rederiet tio bilfraktfartyg upplagda i brist på uppdrag, två av dem ligger alltså sedan ett antal månader i Uddevalla hamn.

Men nu ger gårdagens båtlast med bilar på väg till Ryssland rederiet och Johan Hartler hopp om bättre tider.