Umeå

Sandberg blir rådgivare åt minister

Umeå universitets rektor Göran Sandberg blir rådgivare åt högskole- och forskningsministern.

Sandberg har utnämnts till ledamot i forskningsberedningen. Den fungerar som rådgivare till regeringen i forskningspolitiska frågor. Nu breddas uppdraget till att även innebära att beredningen ska ta fram analyser och underlag.

– Det är hedrande och stimulerande att få vara med och påverka utvecklingen av svensk forskningspolitik. Av naturliga skäl är jag djupt engagerad i området. De två frågor som jag anser är viktigast just nu är universitetens oberoende och grundforskningens betydelse för utvecklingen av Sverige som kunskapsnation, säger rektor Göran Sandberg i ett pressmeddelande från Umeå universitet.