Skärpt straff i prostitutionshärva

En 60-årig man från södra Stockholm som har dömts för koppleri och för våldäkt mot barn får sitt straff höjt av Svea Hovrätt, från tre och ett halvt år till fyra års fängelse.

Mannen har vid minst sju tillfällen utsatt en flicka, som då var mellan 13 och 14 år för sexuella övergrepp, enligt hovrätten. Flickan bodde hos honom och hans dåvarande fru och de hade ansökt om att få adoptera henne.

Hovrätten höjer också det skadestånd mannen ska betala till flickan, från 130 000 kronor till 180 000 kronor.

När det gäller koppleridelen så handlar det om att mannen har upplåtit lokaler för massageverksamhet, där massöserna erbjudit kunderna sexuella tjänster. Lokalerna låg i Gävle, Södertälje samt i flera förorter till Stockholm.