sala

Tilldelningsbeslut om Sala Norra dröjer

Det dröjer innan landstinget fattar beslut om vem som få ta över driften av Sala Norra familjeläkarmottagning. Tidigare trodde de att beslut kunde fattas nu i oktober men anbudsförfarandet har, enligt folkpartiets landstingsråd, Torsten Källberg, dragit ut på tiden.

Som det ser ut nu kommer beslutet att fattas tidigast i mitten av november.

Det var i augusti som landstingsstyrelsen beslöt att Sala Norra familjeläkarenhet som idag drivs av landstinget ska upphandlas. Det var ett beslut som kritiserades i form av protestlistor från allmänheten.

Preliminärt kan en ny vårdgivare ta över våren 2010.