Avtal om ryska atomsopor

På toppmötet mellan EU och Ryssland blev det idag klart att ett nytt kärnsäkerhetsavtal ska undertecknas.
Det gäller främst hur man ska ta hand om de ryska atomsoporna på Kolahalvön. Statsminister Göran Persson säger till Ekot att han hoppas att arbetet med saneringen kan komma igång i år. Men Persson utrycker också farhågor för de många byråkratiska hindren, och för den mängd avfall det rör sig om.