aneby

Sidoinkomsterna allt viktigare

Samtidigt som lönsamheten inom traditionellt lantbruk ligger på en historiskt låg nivå ser det desto ljusare ut för andra och nya inkomstkällor för de svenska bönderna. Det visar en undersökning som LRF gjort. 

– Här har vi en stuga som vi kallar för storstugan. Det är ett timmerhus för sju personer, säger hon.

Erika Andelius visar stugorna som har blivit en allt viktigare inkomstkälla före hennes lantbruk. Trots lågkonjunkturen har stugorna längs med Anebysjön varit välfyllda den senaste tiden.

– Vi har dem som ett alternativ till lantbruket för det blir svårare och svårare att leva på det. Jag tycker att det är jättebra att man då kan satsa lite på turistverksamhet, säger hon.

En genomsnittsbonde tjänar idag pengar på nästan fyra olika verksamheter. Vid sidan av mjölkproduktion kanske det finns stugor eller hästar som kan generera inkomster.

Optimismen inom de nya näringarna är stor och omsätter också allt mer pengar, konstaterar LRF:s förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

– Turism, hästföretag, uthyrningsverksamhet och småskaligt livsmedelsföretagande omsätter i dag mellan elva och tolv miljarder kronor, säger han.

När Sifo på uppdrag av LRF ställt frågor om de nya näringarna till närmare 4 000 bönder runt om i landet visar det sig att åtta av tio bönder upplever oförändrad eller till och med förbättrad lönsamhet det senaste året.

– Med tanke på att vi i Sverige har haft ett år av lågkonjunktur med varsel och konkurser så känns det naturligtvis bra att också få ett kvitto på att det bland oss bönder finns många verksamheter som faktiskt går riktigt bra, säger Lars-Göran Petterson.

Många bönder uppger att de kommer att expandera inom de nya näringarna det kommande året.

Erika Andelius, som numera avvecklat mjölkproduktionen samtidigt som hon har satsat än mer på turistverksamheten, ser ljust på framtiden.

– Mer och mer folk från andra länder vill ju komma hit ut på landet för att se den svenska naturen och uppleva lugnet. Vi inte lever ju inte så trångt här som de gör på andra ställen, säger hon.

David Svanberg
david.svanberg@sr.se