Sjuhärad

Nedläggningshot inom sjukvården

Primärvården i Sjuhärad säger nu att flera verksamheter riskerar att läggas ner. När en ny vårdorganisation införs hotas bland annat sex- och samlevnadsenheten i Borås, liksom vissa insatser som rör rehabilitering, vård i livets slutskede och psykisk ohälsa.

Idag tar hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om primärvården i Sjuhärad nästa år - och hur mycket pengar som vården ska få.

Men det nya organisationen gör att det fortfarande är oklart hur pengarna ska användas.

Den nya vårdvalsmodellen gör att en del pengar går direkt till vårdcentralerna - alltså både de offentliga och de privata - och en del går till övrig verksamhet. Hälso- och sjukvårdsnämnden, som beställer vården, specificerar inte längre hur alla pengar som primärvården får ska användas.

Neddragningar hotar

Det här gör till exempel att primärvården inte fått någon beställning föratt t ex ha en sex- och samlevnadsmottagning i Borås. Det finns inte heller någon beställning av en metodutvecklare på hälsoenheten, eller för den palliativa korttidsenheten, eller för sjuksköterskor som jobbar speciellt med psykisk ohälsa.

Enligt primärvården innebär det här neddragningar med 27 miljoner kronor - eller 10 procent - jämfört med i år. Och eftersom de pengarna saknas kommer verksamheterna att upphöra.

Nämnden har annan uppfattning

Men det håller hälso- och sjukvårdsnämnden inte med om, utan menar att dessa verksamheter faktiskt ingår i det som vårdcentralerna ändå ska göra enligt den nya kravboken som infördes i samband med vårdreformen - och som primärvården alltså får pengar till - fast i en annan påse...

Jan-Åke Thorell
jan-ake.thorellsr.se